Editorial: Multi-Omics Technologies for Optimizing Synthetic Biomanufacturing
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2021

No abstract available

DBTL cycle

synthetic biology

multi-omics analysis

metabolic engineering

biomanufacturing

Författare

Young Mo Kim

Pacific Northwest National Laboratory

Christopher J. Petzold

Lawrence Berkeley National Laboratory

Eduard Kerkhoven

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

S. E. Baker

Pacific Northwest National Laboratory

Frontiers in Bioengineering and Biotechnology

2296-4185 (eISSN)

Vol. 9 818010

Ämneskategorier

Bioinformatik (beräkningsbiologi)

Bioinformatik och systembiologi

DOI

10.3389/fbioe.2021.818010

PubMed

34976996

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-10