Preface- Materials Chemistry and Physics
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2018

No abstract available

Författare

Jienwei Yeh

National Tsing Hua University

Jean Philippe Couzinié

Université Paris-Est

Kefu Yao

National Tsing Hua University

Minghung Tsai

National Chung Hsing University

Pedro Rivera

Lancaster University

Pinaki Prasad Bhattacharjee

IIT Hyderabad

R. Banerjee

University of North Texas

Sheng Guo

Yt- och mikrostrukturteknik

Shouyi Chang

National Tsing Hua University

Materials Chemistry and Physics

0254-0584 (ISSN)

Vol. 210 1-1

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Atom- och molekylfysik och optik

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1016/j.matchemphys.2018.03.005

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-06