Applications of CARS microscopy to tissue engineering
Kapitel i bok, 2016

No abstract available

Författare

Annika Enejder

Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Christian Brackmann

Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Coherent Raman Scattering Microscopy

547-568
9781439867662 (ISBN)

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-13