The site manager as an omnious being: Exploring the 'body' in embodiment of organizational spaces
Övrigt konferensbidrag, 2016

Abstract is not available

Författare

Rikard Sandberg

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Martin Löwstedt

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Christine Räisänen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Ani Raiden

EGOS
Naples, Italy,

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2022-05-09