3D Bioprinting of Functional Islets With Adipose-derived Stromal Cells in an Alginate/Nanocellulose Scaffold
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Shadab Abadpour

Oslo universitetssykehus

Universitetet i Oslo

Essi M. Niemi

Oslo universitetssykehus

Universitetet i Oslo

Linnea Strid Orrhult

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Liebert Parreiras Nogueira

Universitetet i Oslo

Havard Jostein Haugen

Universitetet i Oslo

Dag Josefsen

Oslo universitetssykehus

Gunnar Kvalheim

Oslo universitetssykehus

Stefan Krauss

Universitetet i Oslo

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Cellheal AS

Hanne Scholz

Oslo universitetssykehus

Universitetet i Oslo

Transplantation

0041-1337 (ISSN) 1534-6080 (eISSN)

Vol. 105 12S1 S25-S25 307.7

Ämneskategorier

Kirurgi

Cell- och molekylärbiologi

Gastroenterologi

DOI

10.1097/01.tp.0000804424.50335.7e

PubMed

34908333

Mer information

Senast uppdaterat

2023-04-14