Personlig utveckling - ur ett studentperspektiv
Rapport, 2022

studentperspektiv

välmående

vuxenutveckling

goda vanor

Livslångt lärande

Självkänsla

Personlig utveckling

Författare

Bertil Thomas

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Joanna Giota

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Psykologi

Hälsovetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-13