Experimental Demonstration of 8-Dimensional Voronoi Constellations with 65,536 and 16,777,216 Symbols
Paper i proceeding, 2021

We experimentally demonstrate high-cardinality, low-complexity Voronoi constellations based on the E8 lattice over multiple time slots with OSNR and launch power gains of up to 1.7 and 2.4 dB for back-to-back and 80 km fiber transmission, respectively, compared to QAM formats.

Författare

Ali Mirani

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Kovendhan Vijayan

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Zonglong He

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Shen Li

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Erik Agrell

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Jochen Schröder

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Peter Andrekson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

2021 European Conference on Optical Communication, ECOC 2021

9605988
978-1-6654-3868-1 (ISBN)

47th European Conference on Optical Communications, ECOC 2021
Bordeaux, France,

Signalformning i optisk datatransmission – bortom gausskanalen

Vetenskapsrådet (VR) (2017-03702), 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Brusfria optiska faskänsliga förstärkare och dess tillämpningar

Vetenskapsrådet (VR) (2015-00535), 2016-01-01 -- 2025-12-31.

Kopplade fiberoptiska kanaler

Vetenskapsrådet (VR) (2019-04078), 2019-12-01 -- 2023-11-30.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/ECOC52684.2021.9605988

ISBN

9781665438681

Mer information

Senast uppdaterat

2024-01-03