Toward digital construction supply chain-based Industry 4.0 solutions: Scientometric-Thematic analysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2022

Författare

Lina Gharaibeh

Högskolan Väst

Kristina Eriksson

Högskolan Väst

Björn Lantz

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Sandra Matarneh

Faris Elghaish

Smart and Sustainable Built Environment

2046-6099 (ISSN) 2046-6102 (eISSN)

Ämneskategorier

Byggproduktion

Företagsekonomi

DOI

10.1108/SASBE-12-2021-0224

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-17