Placental ingestion is associated with postparturient diarrhea
Övrigt konferensbidrag, 2022

Författare

Karolina Brunius Enlund

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Elin Lundgren

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Anna Edner

AniCura Djursjukhuset Albano

Ann Pettersson

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Carl Brunius

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Ragnvi Hagman

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Reproduction in Domestic Animals

0936-6768 (ISSN) 1439-0531 (eISSN)

Vol. 57 45-45 73

Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR)
online, ,

Ämneskategorier

Veterinärmedicin

Husdjursvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-17