A variational approach to the yau-tian-donaldson conjecture
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

No abstract available

Författare

Robert Berman

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Sebastien Boucksom

École polytechnique

Mattias Jonsson

University of Michigan

Journal of the American Mathematical Society

0894-0347 (ISSN) 1088-6834 (eISSN)

Vol. 34 3 605-652

Ämneskategorier

Geometri

Matematisk analys

DOI

10.1090/JAMS/964

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-24