Sorption and Release of Organics by Primary, Anaerobic, and Aerobic Activated Sludge Mixed with Raw Municipal Wastewater
Kapitel i bok, 2016

Författare

Oskar Modin

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Soroush Saheb Alam

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Frank Persson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Britt-Marie Wilen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Environmental Engineering and Activated Sludge Processes: Models, Methodologies, and Applications

49-74
978-177188389-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Vattenteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-24