Nanofluidics for single DNA molecule analysis of DNA repair
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2022

Författare

Fredrik Westerlund

Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Biophysical Journal

0006-3495 (ISSN) 1542-0086 (eISSN)

Vol. 121 3 4-4

Ämneskategorier

Biofysik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-06