Turbulent flame structure and dynamics – combustion regimes: Historical and physical perspective of turbulent combustion
Kapitel i bok, 2021

Författare

Vladimir Sabelnikov

ONERA Centre de Palaiseau

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem, Förbränning och sprejer

Xue Song Bai

Lunds universitet

N Swaminathan

University of Cambridge

Advanced Turbulent Combustion Physics and Applications

26-44
978-1-108-49796-1 (ISBN)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

DOI

10.1017/9781108671422

Mer information

Skapat

2022-04-01