Elaborating Distraction-Conflict Theory towards and Analytical Model for Evaluating Collaboration in Shared Virtual Environment
Poster (konferens), 2004

Författare

Maria Spante

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Proceeding of Virtual Reality Design and Evaluation Workshop, Nottingham

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06