Preface
Kapitel i bok, 2021

Författare

Ismail Butun

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Konya Gida ve Tarim Üniversitesi

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Decision Support Systems and Industrial IoT in Smart Grid, Factories, and Cities

xvii-xxi
978-179987470-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-28