Integration and isolation as governance strategies in complex client–vendor relationships -
Paper i proceeding, 2022

Författare

Ala Arvidsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Ulf Nilsson

Henrik Agndal

Proceedings of the 31th IPSERA Conference

The 31st Annual IPSERA Conference
Jönköping, ,

Styrkeområden

Transport

Produktion

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2022-04-28