Laser doppler anemometry measurements in a circulating fluidized bed of metal particles
Kapitel i bok, 2001

Författare

C.H. Ibsen

B.H. Hjertager

T. Solberg

Filip Johnsson

Institutionen för energiomvandling

ICMF-2001, 4th Int. Conf. Multiphase Flow, May 27 - June 1, 2001, New Orleans, USA

1-11

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06