Fluid dynamics of fluidized beds - basics, bubbling and circulating beds
Kapitel i bok, 2001

Författare

Filip Johnsson

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06