Fluid dynamics of fluidized beds - basics, bubbling and circulating beds
Kapitel i bok, 2001

Författare

Filip Johnsson

Institutionen för energiomvandling

Fluidized bed combustion and gasification / Zevenhoven, R.

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13