Kryptovalutor – energiåtgång och miljöeffekter
Kapitel i bok, 2023

Detta kapitel fokuserar på bitcoins elförbrukning och även, i ett bredare perspektiv, annan miljöpåverkan. Efter en kort inledning i avsnitt 8.1 redovisas i avsnitt 8.2 några försök att uppskatta hur stor elförbrukningen egentligen är, och vilka källor till osäkerhet som finns i sådana uppskattningar. Motsvarande uppskattning av klimatskadliga utsläpp redovisas i avsnitt 8.3. Siffrorna sätts i perspektiv med några jämförelser i avsnitt 8.4. Utvecklingen över tid illustreras i avsnitt 8.5 och därmed kopplingen till bitcoinpriset. Miljöfrågan breddas till ett livscykelperspektiv i avsnitt 8.6, där produktion och skrotning av den specialtillverkade elektronik som används i bitcoinfabrikerna diskuteras. I avsnitt 8.7 ställs sedan den naturliga frågan: Vad finns det för alternativ? Kapitlet avslutas med några övergripande reflektioner i avsnitt 8.8.

elförbrukning

bitcoin

digital valuta

elskrot

kryptotillgång

proof of work

miljö

kryptovaluta

klimat

energi

Författare

Erik Agrell

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

En samhällsvetenskaplig introduktion till bitcoin och kryptovalutor

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Energi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Ekonomi och näringsliv

Elektroteknik och elektronik

Energisystem

Mer information

Senast uppdaterat

2023-02-28