Klimatförbättrad vattenbyggnadsbetong utan kylbehov
Artikel i övrig tidskrift, 2022

Sedan 2021 pågår byggfasen i ett projekt med fokus på flödesanpassning och delförnyelse av utskovsdammen vid Vattenfalls anläggning Lilla Edet i Göta älv. Till den nya dammdelen kommer cirka 8000 m3 betong att användas under uppförandet. För att minska koldioxidavtrycket från den betong som ska användas och för att reducera risken för temperaturrelaterad sprickbildning har en klimatförbättrad betong med mindre cement utvecklats.

klimatpåverkan

Betong

temperatursprickor

värmeutveckling

kylbehov

Författare

Erik Nordström

Vattenfall

Ingemar Löfgren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Carlos Gil Berrocal

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Bygg och teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 6/2022

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-26