Editorial for S&C benchmark special issue
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2023

Författare

Björn Pålsson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Yann Bezin

University of Huddersfield

Vehicle System Dynamics

0042-3114 (ISSN) 1744-5159 (eISSN)

Vol. 61 3 639-643

In2Track

Trafikverket (TRV2016/50535), 2016-09-01 -- 2019-06-30.

Europeiska kommissionen (EU) (EC/H2020/730841), 2016-12-01 -- 2020-12-31.

In2Track-2 (CHARMEC EU19)

Trafikverket, 2018-11-01 -- 2021-10-31.

Europeiska kommissionen (EU) (EC/H2020/826255), 2018-11-01 -- 2021-10-31.

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Farkostteknik

Reglerteknik

DOI

10.1080/00423114.2023.2178942

Mer information

Senast uppdaterat

2024-03-07