Modelling and measurements of drying and pyrolysis of large wood particles
Kapitel i bok, 2000

Författare

Jenny Larfeldt

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

M. Melaaen

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07