Modelling and measurements of drying and pyrolysis of large wood particles
Kapitel i bok, 2000

Författare

Jenny Larfeldt

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

M. Melaaen

Progress Thermochemical Biomass Conversion. Presented inTyrol, Austria, Sept 17-22, 2000

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13