Functional marked point processes: a natural structure to unify spatio-temporal frameworks and to analyse dependent functional data
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Mohammad Ghorbani

Luleå tekniska universitet

Ottmar Cronie

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Jorge Mateu

Universitat Jaume I De Castellon

Jun Yu

Umeå universitet

Test

1133-0686 (ISSN)

Vol. 30 529-568

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

DOI

10.1007/s11749-020-00730-2

Mer information

Skapat

2023-03-21