Knowledge based configurable product platform models
Paper i proceeding, 2007

configuration

customization

reuse

variety

commonality

platform

PLM

Författare

Hans L Johannesson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Proceedings of the 2007 World Conference on Mass Customization & Personalization, MIT, Boston, 2007

MCPC-153-2007

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06