Gas-solid flow computations of a circulating fluidized bed
Kapitel i bok, 1999

Författare

Eric Peirano

Institutionen för energiomvandling

J. Bégis

Filip Johnsson

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

G. Balzer

6th Int. Conf. on circulating fluidized beds / Werther, J.

281-287

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

3-89746-003-3

Mer information

Skapat

2017-10-07