Numerical simulation of the fluid dynamics of a freely bubbling fluidized bed: influence of the air supply system
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Eric Peirano

Institutionen för energiomvandling

V. Delloume

Filip Johnsson

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

O. Simonin

Powder Technology

Vol. 122 69-82

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07