Stem cell proliferation and differentiation and stochastic bistability in gene expression
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Vladimir Zhdanov

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Journal of Experimental and Theoretical Physics

Vol. 104 162-169

Ämneskategorier

Annan fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07