Ett nätbaserat verktyg för grammatikträning: Språkutbildning för ingenjörer och visionen om EngOnline
Kapitel i bok, 2006

Författare

Linda Bradley

Chalmers bibliotek, Centrum för fackspråk och kommunikation

Ann-Marie Eriksson

Chalmers bibliotek, Centrum för fackspråk och kommunikation

Magnus Gustafsson

Chalmers bibliotek, Centrum för fackspråk och kommunikation

Från vision till praktik: Språkutbildning och informationsteknik; Red. Patrick Svensson ; Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, (Rapport / NSHU - Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, ISSN 1654-1715, 2006:1 )

151-178
978-91-975425-8-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Studier av enskilda språk

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-91-975425-8-6

Mer information

Skapat

2017-10-07