Differences concerning information when handling predictable and unpredictable events in production systems
Paper i proceeding, 2007

production ramp-up

information

critical events

Production system

Författare

SABINA FJÄLLSTRÖM

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Kristina Säfsten

Johan Stahre

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Proceedings of the 8th IFAC Symposium on Cost Oriented Automation Affordable Automation Systems, February 13-15, 2007, Ciudad de la Habana, Cuba.

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07