Guest editorial: NOFOMA2022 special issue
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2024

Författare

Gunnar Stefansson

Háskóli Íslands

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Violeta Roso

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

International Journal of Physical Distribution and Logistics Management

0960-0035 (ISSN)

Vol. 54 2 137-138

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Företagsekonomi

DOI

10.1108/IJPDLM-03-2024-553

Mer information

Senast uppdaterat

2024-05-21