Koncept för aktiv kvalitetsstyrning för mindre beställarorganisationer
Rapport, 2024

I projektet studerades hur mindre beställarorganisationer inom byggsektorn kan förbättra kvaliteten i sina projekt genom en aktiv kvalitetsstyrning. Utmaningen i dag är att beställaren inte alltid får den produkt eller den kvalitet som de beställt. Detta beror på flera anledningar vilka exempelvis kan handla om verifieringsprocedurer som är bristfälliga, brister i beställarorganisationer samt brister i egenkontrollsystemet.

Årligen kostar fel, brister och skador cirka 100 miljarder kronor. För att minska antalet fel, brister och skador under planering, produktion och förvaltning så utvecklades ett koncept för aktiv kvalitetsstyrning med fokus på mindre beställarorganisationer. Konceptet består av förändringsledning, utbildning, molnbaserad kvalitetskontroll, teknisk support och utveckling av ett webbgränssnitt anpassat till beställaren.

I projektet studerades ett ombyggnadsprojekt av en mindre beställarorganisation i Göteborg i syfte att förstå vilka behov organisationen har när det kommer till aktivt kvalitetsarbete.

Vidare genomfördes intervjuer med representanter från beställarens organisation, projekterande företag samt från entreprenören. Under projektets gång hölls regelbundna fokusgruppsmöten med projektgruppen (utvecklingsprojektet) där forskare och beställaren deltog för att verifiera konceptets riktning och implementeringsmöjlighet.

Construction management

Construction clients

Installations

Quality control

Concept

Författare

Christian Koch

Högskolan i Halmstad

Dimosthenis Kifokeris

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Donia Aslanzadeh

Robert Dicksons stiftelse

Jan Kohvakka

Incoord

Ämneskategorier

Byggproduktion

Utgivare

Smart Built Environment

Mer information

Skapat

2024-06-08