Sund konkurrens i bygg- och anläggningssektorn kräver sunt ledarskap
Kapitel i bok, 2020

Ledarskap

byggbranschen

Författare

Christine Räisänen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Martin Löwstedt

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Charlotte Wäreborn-Shultz

Sund konkurrens i bygg- och anläggningssektorn kräver sunt ledarskap

159-168

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Sociologi

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2024-06-23