Editorial: Human-Centered Artificial Intelligence in Industry 5.0
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2024

machine learning

Artificial Intelligence

human-centered

data analytics

manufacturing

Industry 5.0

Författare

Gregoris Mentzas

National Technical University of Athens (NTUA)

Karl Hribernik

Universität Bremen

Johan Stahre

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

David Romero

Tecnológico de Monterrey

John Soldatos

INTRASOFT International

Frontiers in Artificial Intelligence

26248212 (eISSN)

Vol. 7 1429186

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Datavetenskap (datalogi)

DOI

10.3389/frai.2024.1429186

PubMed

38915905

Mer information

Senast uppdaterat

2024-07-01