Study of geometry effects in torsional rheometry of fibre suspensions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Mina Djalili-Moghaddam

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Reza Ebrahimzadeh

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Rheologica Acta

Vol. 44 29-37

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06