Modelling of residual stresses and warpage in sandwich injection moulding
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Staffan Lundström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

International Polymer Processing

Vol. 18 95-106

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07