Measurement of the permeability tensor of highly compressed fibre beds
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Staffan Lundström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Johan Håkanson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Transport in Porous Media

Vol. 47 363-380

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07