A triaxial rheometer for soft compressible solids
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Mårten Alkhagen

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Journal of Rheology

Vol. 46 31-47

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06