A solution technique for longitudinal Stokes flow around multiple cylinders
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Journal of Fluid Mechanics

Vol. 439 199-216

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06