Vägledning för livslängdsdimensionering av betongkonstruktioner
Rapport, 2007

Författare

Bo Westerberg

Lars-Olof Nilsson

Anders Lindvall

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Karin Lundgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

91-973445-8-3

Mer information

Skapat

2017-10-07