Fiber-fiber interaction in concentrated suspensions: disperse fibers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Colin Servais

Jan-Anders Månson

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Journal of Rheology

Vol. 43 991-1004

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06