Mechanics of the squeeze flow of planar fibre suspensions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Geoffrey Gibson

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics

Vol. 82 1-24

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06