Packing mechanics of fibre reinforcements
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Polymer Engineering and Science

Vol. 38 1337-1350

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07