Sliding plate rheometry of a concentrated planar fibre suspension
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Anders Ericsson

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Jan-Anders Månson

Rheologica Acta

Vol. 36 397-405

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06