Residual stress build-up in thermoset films cured above their ultimate glass transition temperature
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Jakob Lange

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Anders Hult

Jan-Anders Månson

Polymer

Vol. 36 3135-3141

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06