On surface energy effects in composite impregnation and consolidation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Marco Connor

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Jan-Anders Månson

Composites Manufacturing

Vol. 6 289-295

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06