Elastic compression of a fibre network
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Jan-Anders Månson

Journal of Applied Mechanics

Vol. 62 223-226

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07