Att använda "simulering" vid prognostisering
Artikel i övrig tidskrift, 2005

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Transport och hantering

Vol. 2005 4

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07