CPFR: Gemensam prognosframtagning och prognosutbyte i försörjningskedjor
Artikel i övrig tidskrift, 2005

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Bättre Produktivitet

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13