CPFR: Gemensam prognosframtagning och prognosutbyte i försörjningskedjor
Artikel i övriga tidskrifter, 2005

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi