Hydrothermal treatment and malting of barley improved zinc absorption but not calcium absorption in humans
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Kerstin Fredlund

Eva-Lotta Bergman

Lena Rossander-Hulthén

Göteborgs universitet

Mats Isaksson

Göteborgs universitet

Annette Almgren

Ann-Sofie Sandberg

Eur J Clin Nutr

Vol. 57 1507-1513

Ämneskategorier

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-10