Creating an arena for use-centred development of medical and health care technology
Paper i proceeding, 2007

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Pontus Wallgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Lena E. Larsson

Lena Pareto

Ulrika Snis

Lars Svensson

Bo Berndtsson

Proceedings of the 6th International Conference on the Management of Healthcare and Medical Technology, Pisa, 3-5 October 2007

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08